Konferencja prasowa pt. „e-KRN+”

Zapraszamy na konferencję prasową poświęconą programowi „e-KRN+”. Podczas spotkania omówione zostaną założenia projektu, w tym: Zintegrowana Platforma Rejestrów Onkologicznych, moduł integracji rejestrów onkologicznych z systemami świadczeniodawców oraz Polski Rejestr Onko-Hemat...

Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Zakład radioterapii – stan obecny i kierunki dalszego rozwoju”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Zakład radioterapii – stan obecny i kierunki dalszego rozwoju” dr n. med. Doroty Kiprian, dr n. med. Marzenny Chojnackiej, dr n. med. Anety Borkowskiej oraz mgr Piotra Czuchraniuka. Zapras...

Artykuł „Kraje sąsiadujące z Ukrainą przyjmują ciężar opieki onkologicznej nad uchodźcami” autorstwa dr Joanny Didkowskiej

W The Lancet Oncology dr Joanna Didkowska i jej współpracownicy z Krajowego Rejestru Nowotworów zrelacjonowali obecne i przewidywane obciążenia opieką onkologiczną dla ukraińskich uchodźców przybywających do Polski. Zapraszamy do lektury: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/artic...

Seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych „Fizyka medyczna w NIO-PIB – nauki ścisłe w służbie pacjentom”

Szanowni Państwo, Zapraszamy na seminarium naukowo-integracyjne klinik i zakładów naukowych NIO-PIB „Fizyka medyczna w NIO-PIB – nauki ścisłe w służbie pacjentom” dr Ewy Fabiszewskiej, dr Anny Zawadzkiej i prof. dr hab. Pawła Kukołowicza. Zapraszamy do osobistego udziału 20.10.2022 r. o...

Nowe perspektywy w badaniach i leczeniu raka „The 7th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology”

W dniach 6-7 października odbyła się siódma edycja międzynarodowej konferencji – „The 7th Warsaw Conference on Perspectives of Molecular Oncology”. Opiekunem merytorycznym i organizatorem konferencji jest Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej oraz Zakład Immunoterapii Ekspery...

Wyniki badania „Wpływ kolonoskopii przesiewowej na redukcję zachorowania i zgonu z powodu raka jelita grubego” prowadzonego pod kierownictwem prof. Michała Kamińskiego

Na łamach czasopisma New England Journal of Medicine ukazały się wyniki prowadzonego w 4 krajach badania NORDICC, w którym kluczową rolę odegrali badacze z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod kierown...